Athelia teutoburgensis

Athelia teutoburgensis Ателія тевтобурзька
Відділ: Базидіомікотові гриби (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Ателіальні (Atheliales)
Сім’я: Ателієві (Atheliaceae)
Рід: Ателія (Athelia)
Повна назва: Athelia teutoburgensis (Brinkmann) Jülich, 1973

Неїстівний

     Синоніми і застарілі назви

  • Corticium teutoburgense Brinkmann, 1916
  • Hyphoderma teutoburgense (Brinkmann) J. Erikss., 1958
  • Radulomyces teutoburgensis (Brinkmann) Parmasto, 1968
  • Corticium centrifugum var. macrosporum Bourdot & Galzin, 1928

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, слабо прирослі до субстрату, воскуваті, спочатку білі, пізніше жовті, з білим, борошнистим краєм.

Гіменофор гладкий, при висиханні покривається дрібними тріщинами.

Спори 7-9 * 4-5 мкм, видовжено-яйцевидної форми, з каплями, безбарвні.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на деревині сосни.

Зустрічається на Лівобережному Поліссі.Фото: http://www.mycodb.fr


     Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 26