Antrodiella serpula, Антродіелла повзуча

Antrodiella-serpula Антродіелла повзуча
Відділ: Базидіомікотові гриби (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Поліпоральні (Polyporales)
Сім’я: Фанерохетові (Phanerochaetaceae)
Рід: Антродіелла (Antrodiella)
Повна назва: Antrodiella serpula (P. Karst.) Spirin & Niemelä, 2006

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

  • Polyporus serpula (P. Karst.) Sacc., 1888
  • Bjerkandera serpula P. Karst., 1891
  • Polyporus hoehnelii Bres., 1912
  • Polyporus rufopodex Romell, 1912
  • Polyporus scaber Velen., 1922

    Опис   

Плодові тіла однорічні, мають вигляд сидячих або з коротенькою зачатковою ніжкою шапок.

Шапки діаметром 1 – 6 см, товщиною 0,7 – 2 см, напівокруглі, в поперечному перерізі трикутні, поодинокі або зрослі в густі черепичасті зрослі основами групи, м’ясисто-шкірясті, при висиханні жорстко-коркові. Поверхня шапок короткощетиниста, жорстка, спочатку кремова, біля основи світліша, пізніше жовтувата, шафраново-жовта, по краю з 1 – 2-ма темнішими зонами, з віком іноді кремово-коричнева або рудо-коричнева. Край гоструватий, тонкий, злегка хвилястий, іноді підігнутий, в молодому віці яскравіший за поверхню шапки.

Гіменофор трубчастий. Поверхня гіменофору спочатку біла або світло-кремова, пізніше жовтувата, при висиханні брудно-жовта, охряна, брудно-бурувата. Трубочки довжиною 3 – 12 мм, іноді спускаються на ніжку, кремові або золотисто-жовті. Пори кутасті або неправильно-округлі, різні за розміром, з віком з тонким розірваним краєм, щільністю 3 – 5 на 1 мм.

Споровий порошок кремовий. Спори 3-4,5 * 1,5-2 мкм, еліпсовидної або майже циліндричної форми, зігнуті, безбарвні.

Тканина товщиною до 3 мм, шкіряста, при висиханні коркувата, слабо волокниста, невиразно-зональна, спочатку білувата, пізніше кремова.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте з середини літа до кінця осені, в листяних букових лісах, на повалених та сухостійних стовбурах, на пеньках, на сухих та опалих гілках переважно бука, рідко дерев інших листяних порід, іноді на старих плодових тіла Трутовика променистого (Xanthoporia radiata), рідко. Спричиняє білу гниль деревини. Сухі плодові тіла зустрічаються до весни наступного року.

Рідкісний вид. Зустрічається в Західному та Правобережному Лісостепу, в Карпатах.Antrodiella serpula1

    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 186 – 187.