Antrodiella semisupina

Antrodiella semisupina Антродіелла напівлежача
Відділ: Базидіомікотові гриби (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Поліпоральні (Polyporales)
Сім’я: Фанерохетові (Phanerochaetaceae)
Рід: Антродіелла (Antrodiella)
Повна назва: Antrodiella semisupina (Berk. & M.A. Curtis) Ryvarden, 1980

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

  • Polyporus semisupinus Berk. & M.A. Curtis, 1872
  • Tyromyces semisupinus (Berk. & M.A. Curtis) Murrill, 1907
  • Leptoporus semisupinus (Berk. & M.A. Curtis) Pilát, 1938
  • Aporpium semisupinum (Berk. & M.A. Curtis) Bondartsev, 1953
  • Trametes semisupina (Berk. & M.A. Curtis) Ryvarden, 1973
  • Antrodia semisupina (Berk. & M.A. Curtis) Ryvarden, 1976
  • Flaviporus semisupinus (Berk. & M.A. Curtis) Ginns, 1984

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, розпростерті з відігнутим краєм або у вигляді напівокруглих відігнутих шапок, шириною до 10 мм, спочатку поодинокі, пізніше зливаються в утворення діаметром до 10 см, м’ясисто-шкірясті, товщиною 1 – 4 мм, при висиханні твердіють. Край стерильний, вузький, пліснявовидний, білий, прирослий до субстрату або відігнутий, іноді зовсім відсутній. Підстилка тонка, товщиною 1 – 1,5 мм, слабо помітна, білувата, іноді з віком зникаюча. Верхня поверхня відігнутих шапок шорстка, спочатку білувата, кремова, світло-охряна, пізніше бурувата, бура.

Гіменофор трубчастий. Трубочки довжиною 1 – 2,5 мм, прямі або косі, з дуже тонкими перегородками, білі або жовтуваті, при висиханні кремово-жовті, світло-золотисто-охряні. Пори діаметром 0,1 – 0,25 мм, спочатку округлі або кутасті, з цільним краєм, пізніше витягнуті, неправильної форми, з бархатистим, зубчастим або розірваним краєм, щільністю 4 – 5 на 1 мм.

Споровий порошок білий. Спори 2,8-3,5 * 1,5-2 мкм, еліпсовидної форми, з одного боку злегка приплюснуті, з 2-ма слабо вираженими каплями, безбарвні.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на сухих та опалих гілках дерев листяних порід.

Зустрічається в Західному та Правобережному Лісостепу, в Карпатах.
      Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 124 – 125.