Antrodiella foliaceodentata

Antrodiella-foliaceodentata1 Антродіелла листувато-зубчаста
 
Відділ: Базидіомікотові гриби (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Поліпоральні (Polyporales)
Сім’я: Фанерохетові (Phanerochaetaceae)
Рід: Антродіелла (Antrodiella)
Повна назва: Antrodiella foliaceodentata (Nikol.) Gilb. & Ryvarden, 1993

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

  • Irpex foliaceodentatus Nikol., 1949
  • Coriolus foliaceodentatus (Nikol.) Domanski, 1970
  • Trametes foliaceodentata (Nikol.) Domanski, 1973

    Опис   

Плодові тіла мають вигляд тоненьких, розташованих пучками або густими черепичастими групами шапок.

Шапки довжиною 1 – 3 см, шириною 1 – 3,5 см, товщиною 0,2 – 0,5 см, віяловидної або язиковидної форми, звужені до основи, іноді з слабо вираженою бічною ніжкою. Поверхня шапок шершава, радіально-зморшкувата, біля краю невиразно концентрично-борозниста, спочатку білувата, кремова, пізніше охряно-кремова. Край стерильний, тонкий, гострий, хвилястий.

Гіменофор має вигляд конусовидно-звужених, тонких, плоских, листовидних, іноді надрізаних, радіально-розташованих або лабіринтовидно-розташованих виростів, спочатку білий, пізніше охряний, брудно-охряний.

Споровий порошок білий. Спори 4,5-5 * 2-2,5 мкм, майже циліндричної форми, звужені до основи, безбарвні.

Тканина товщиною 1 – 2 мм, радіально-волокниста, шкіряста, злегка желатинозна, біла або світло-кремова.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на повалених стовбурах та на пеньках дерев листяних порід, переважно на березах, рідко.

Рідкісний вид. Зустрічається на Західному Поліссі.Antrodiella foliaceodentata

    Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 90.