Alutaceodontia alutacea

Alutaceodontia alutacea Алютацеодонція сірувато-жовта
Відділ: Базидіомікотові гриби (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Гіменохетальні (Hymenochaetales)
Сім’я: Счізопорові (Schizoporaceae)
Рід: Алютацеодонція (Alutaceodontia)
Повна назва: Alutaceodontia alutacea (Fr.) Hjortstam & Ryvarden, 2002

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

 • Acia alutacea (Fr.) P. Karst., 1903
 • Grandinia stenospora (P. Karst.) Jülich, 1982
 • Hydnum alutaceum Fr., 1821
 • Hydnum melleum Berk. & Broome, 1875
 • Hyphodontia alutacea (Fr.) J. Erikss., 1958
 • Hyphodontia alutacea var. mamillicrinis J. Erikss. & Hjortstam, 1969
 • Kneiffia stenospora P. Karst., 1886
 • Kneiffiella alutacea (Fr.) Jülich & Stalpers, 1980
 • Odontia alutacea (Fr.) Quél., 1888
 • Odontia arguta var. alutacea (Fr.) Bourdot & Galzin, 1914
 • Odontia dubia (Rick) Rick, 1959
 • Odontia mellea (Berk. & Broome) Rea, 1922

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, тонкі, пухкі, прирослі до субстрату, блідо-оливково-сіруваті. Край спороносний.

Гіменофор шипастий або дрібнобородавчастий. Шипи конусовидні, на вершині щітковидні.

Споровий порошок білий. Спори 8-10 * 1,5-2 мкм, циліндричної форми, біля основи звужені, часто зігнуті, безбарвні.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на повалених стовбурах дерев хвойних порід.

Зустрічається в Карпатах та на Прикарпатті.
    Література

 • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 85.