Aleurocystidiellum disciforme

Aleurocystidiellum disciforme Алевроцистиделлум дисковидний
Відділ: Базидіомікотові гриби (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Руссуальні (Russulales)
Сім’я: Стереумові (Stereaceae)
Рід: Алевроцистиделлум (Aleurocystidiellum)
Повна назва: Aleurocystidiellum disciforme (DC.) Tellería, 1990

Неїстівний

    Синоніми і застарілі назви

  • Thelephora disciformis DC., 1815
  • Stereum disciforme (DC.) Fr., 1838
  • Peniophora disciformis (DC.) Cooke, 1879
  • Aleurodiscus disciformis (DC.) Pat., 1894
  • Thelephora castaneae Schleich., 1833

    Опис   

Плодові тіла округлі, чашовидні, шкірясті, волосисті, білі, спочатку поодинокі, пізніше зливаються з суміжними плодовими тілами.

Гіменофор гладенький, білий, сіруватий, лілувато-сіруватий, при висиханні злегка потрісканий.

Спори 15-18 * 12-14 мкм, яйцевидної форми, загострені знизу, з гладенькою поверхнею.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на корі дуба та клена, рідко.

Рідкісний вид. Зустрічається в Карпатах.
     Література

  • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 39.