Amphinema byssoides

Amphinema byssoides Амфінема ватоподібна
Відділ: Базидіомікотові (Basidiomycota)
Клас: Агарикоміцети (Agaricomycetes)
Порядок: Ателяльні (Atheliales)
Сім’я: Ателієві (Atheliaceae)
Рід: Амфінема (Amphinema)
Повна назва: Amphinema byssoides (Pers.) J. Erikss., 1958

Неїстівний

     Синоніми і застарілі назви

 • Thelephora byssoides Pers., 1801
 • Auricularia byssoides (Pers.) Mérat, 1821
 • Himantia byssoides (Pers.) Léman, 1821
 • Athelia byssoides (Pers.) Chevall., 1826
 • Corticium byssoides (Pers.) Fr., 1874
 • Corticium byssoideum (Pers.) Fr., 1874
 • Hypochnus byssoides (Pers.) Quél., 1880
 • Coniophora byssoidea (Pers.) P. Karst., 1882
 • Coniophora byssoides (Pers.) P. Karst., 1882
 • Coniophorella byssoidea (Pers.) Bres., 1903
 • Coniophorella byssoides (Pers.) Bres., 1903
 • Peniophora byssoides (Pers.) Höhn. & Litsch., 1906
 • Peniophora byssoidea (Pers.) Höhn. & Litsch., 1906
 • Kneiffia byssoides (Pers.) Herter, 1910
 • Amphinema byssoides var. byssoides (Pers.) J. Erikss., 1958
 • Athelia lanuginosa Pers., 1822
 • Athelia strigosa var. muscigena Pers., 1822
 • Corticium lacunosum Berk. & Broome, 1873
 • Tomentella obducens P. Karst., 1889
 • Diplonema sordescens P. Karst., 1889
 • Kneiffia tomentella Bres., 1903
 • Polyporus tenax Velen., 1922

    Опис   

Плодові тіла розпростерті, повстисті, м’які, спочатку білі, пізніше жовтуваті або коричневі, з променисто-волокнистим краєм.

Гіменофор гладенький або бугорчатий.

Спори 3-5 * 2-3 мкм, яйцевидної форми, безбарвні або жовтуваті.

Неїстівний гриб.


    Середовище і розповсюдження

Росте на пеньках, на трухлявій деревині, на опалому листі, на мохах.

Зустрічається на Лівобережному Поліссі та в Карпатах.
     Література

 • Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, Г. Г.  Радзієвський, С. В. Шевченко // Базидіоміцети. – Т. 5, кн. 1. – К. : Наук. думка, 1972. – с. 34

    Посилання на сторінку

Шульга В.М. Амфінема ватоподібна (Amphinema byssoides) – Світ грибів України [Електронний ресурс] URL: http://gribi.net.ua/amphinema-byssoides